Jak postępować w razie wypadku?

0
181
Jak postępować w razie wypadku? 2
Jak postępować w razie wypadku? 2

Kodeks Ruchu Drogowego jasno określa, że pierwszym krokiem jaki powinniśmy podjąć w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, jest zatrzymanie pojazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli w wypadku drogowym nie ma rannych lub zabitych, należy, jeżeli to możliwe, niezwłocznie usunąć pojazd z drogi, tak aby nie tamował ruchu i nie stanowił zagrożenia dla innych użytkowników drogi.

Należy również zapewnić bezpieczeństwo w miejscu wypadku i ostrzec innych uczestników ruchu, zakładając kamizelkę odblaskową, włączając światła awaryjne w pojeździe i ustawiając trójkąty ostrzegawcze w odpowiedniej odległości od pojazdów. W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia są ranni lub zabici, nie wolno przemieszczać pojazdów, uczestniczących w zdarzeniu, gdyż takie działanie uniemożliwi ustalenie okoliczności i przebiegu zdarzenia. Kolejnym krokiem będzie ocena liczby ofiar i ich obrażeń oraz zaangażowanie innych osób, w celu udzielenia pomocy poszkodowanym. Jeżeli samodzielnie nie jesteśmy w stanie wezwać służb ratowniczych, bo właśnie udzielamy komuś pomocy lub jesteśmy zbyt poruszeni całą sytuacją i nie myślimy „trzeźwo”, należy wyznaczyć w tym celu odpowiednią osobę. Podczas wykonywania telefonu pod numer alarmowy należy udzielać precyzyjnych odpowiedzi na zadawane przez dyspozytora pytania i nie rozłączać się, dopóki nie potwierdzi on naszego zgłoszenia. Należy mu podać następujące informacje: imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu, liczba i stan ofiar wypadku, miejsce zdarzenia. Jak należy dookreślić miejsce, w którym doszło do wypadku? Jeżeli nie znamy swojego dokładnego położenia, pomogą nam w tym słupki pikietażowe, ustawione co 100 metrów przy drodze. Na słupkach tzw. zerowych, rozpoczynających każdy kolejny kilometr drogi i ustawionych właśnie co kilometr, na samej górze znajduje się numer drogi, który w pierwszej kolejności należy odczytać dyspozytorowi. Jeżeli na słupku znajdującym się najbliżej nas brakuje takiego numeru, należy odnaleźć słupek z cyfrą „0” umiejscowiony w najbliższej odległości. Odległość oszacujemy na podstawie metra drogi znajdującego się najniżej na słupku. Pod oznaczeniem drogi znajduje się liczba, stanowiąca kilometr danej drogi, liczony od jej początku. Poniżej na słupku widnieje liczba oznaczająca metry na danym kilometrze drogi, przy czym np. liczba 2 oznacza, że jest to 200 metrów danego kilometra drogi i słupek „zerowy”, o którym była mowa wcześniej, znajduje się od nas w odległości w jedną stronę 200 metrów, a w drugą 800 metrów. Po każdej stronie drogi na słupkach znajdują się te same wartości. W przypadku, gdy znajdujemy się na drodze, na której nie zostały umieszczone słupki pikietażowe, należy określić miejsce wypadku, podając nazwy miejscowości między, którymi doszło do zdarzenia. Możemy wykorzystać w tym celu również swój telefon komórkowy z włączonym GPS lub nawigację samochodową, podając współrzędne miejsca zdarzenia. Zważając na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników wypadku, należy udzielić poszkodowanym niezbędnej pomocy przedlekarskiej. W celu wydostania, o ile to możliwe, poszkodowanych z pojazdów i udzielenia im pomocy, wykorzystaj obowiązkowe wyposażenie swojego samochodu, tj. gaśnicę i apteczkę. Należy pamiętać o tym, że wszyscy uczestnicy wypadku muszą pozostać na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu służb ratowniczych czy policji. Może zdarzyć się tak, że pod wpływem silnego stresu i doznanych obrażeń, osoba uczestnicząca w wypadku będzie twierdziła, że czuje się dobrze i będzie próbowała oddalić się od tego miejsca. W takiej sytuacji należy mieć na uwadze, że może ona postępować nieracjonalnie i trzeba przekonać ją do pozostania na miejscu.

TEKST WYSTYLIZOWANY

Jak postępować w razie wypadku?

Kodeks Ruchu Drogowego jasno określa, że pierwszym krokiem jaki powinniśmy podjąć w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, jest zatrzymanie pojazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli w wypadku drogowym nie ma rannych lub zabitych, należy, jeżeli to możliwe, niezwłocznie usunąć pojazd z drogi, tak aby nie tamował ruchu i nie stanowił zagrożenia dla innych użytkowników drogi. Należy również zapewnić bezpieczeństwo w miejscu wypadku i ostrzec innych uczestników ruchu, zakładając kamizelkę odblaskową, włączając światła awaryjne w pojeździe i ustawiając trójkąty ostrzegawcze w odpowiedniej odległości od pojazdów.

W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia są ranni lub zabici, nie wolno przemieszczać pojazdów, uczestniczących w zdarzeniu, gdyż takie działanie uniemożliwi ustalenie okoliczności i przebiegu zdarzenia. Kolejnym krokiem będzie ocena liczby ofiar i ich obrażeń oraz zaangażowanie innych osób, w celu udzielenia pomocy poszkodowanym. Jeżeli samodzielnie nie jesteśmy w stanie wezwać służb ratowniczych, bo właśnie udzielamy komuś pomocy lub jesteśmy zbyt poruszeni całą sytuacją i nie myślimy „trzeźwo”, należy wyznaczyć w tym celu odpowiednią osobę.

Podczas wykonywania telefonu pod numer alarmowy należy udzielać precyzyjnych odpowiedzi na zadawane przez dyspozytora pytania i nie rozłączać się, dopóki nie potwierdzi on naszego zgłoszenia. Należy mu podać następujące informacje: imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu, liczba i stan ofiar wypadku, miejsce zdarzenia.

Jak należy dookreślić miejsce, w którym doszło do wypadku? Jeżeli nie znamy swojego dokładnego położenia, pomogą nam w tym słupki pikietażowe, ustawione co 100 metrów przy drodze. Na słupkach tzw. zerowych, rozpoczynających każdy kolejny kilometr drogi i ustawionych właśnie co kilometr, na samej górze znajduje się numer drogi, który w pierwszej kolejności należy odczytać dyspozytorowi. Jeżeli na słupku znajdującym się najbliżej nas brakuje takiego numeru, należy odnaleźć słupek z cyfrą „0” umiejscowiony w najbliższej odległości. Odległość oszacujemy na podstawie metra drogi znajdującego się najniżej na słupku.

Pod oznaczeniem drogi znajduje się liczba, stanowiąca kilometr danej drogi, liczony od jej początku. Poniżej na słupku widnieje liczba oznaczająca metry na danym kilometrze drogi, przy czym np. liczba 2 oznacza, że jest to 200 metrów danego kilometra drogi i słupek „zerowy”, o którym była mowa wcześniej, znajduje się od nas w odległości w jedną stronę 200 metrów, a w drugą 800 metrów. Po każdej stronie drogi na słupkach znajdują się te same wartości.

W przypadku, gdy znajdujemy się na drodze, na której nie zostały umieszczone słupki pikietażowe, należy określić miejsce wypadku, podając nazwy miejscowości między, którymi doszło do zdarzenia. Możemy wykorzystać w tym celu również swój telefon komórkowy z włączonym GPS lub nawigację samochodową, podając współrzędne miejsca zdarzenia.

Zważając na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników wypadku, należy udzielić poszkodowanym niezbędnej pomocy przedlekarskiej. W celu wydostania, o ile to możliwe, poszkodowanych z pojazdów i udzielenia im pomocy, wykorzystaj obowiązkowe wyposażenie swojego samochodu, tj. gaśnicę i apteczkę.

Należy pamiętać o tym, że wszyscy uczestnicy wypadku muszą pozostać na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu służb ratowniczych czy policji. Może zdarzyć się tak, że pod wpływem silnego stresu i doznanych obrażeń, osoba uczestnicząca w wypadku będzie twierdziła, że czuje się dobrze i będzie próbowała oddalić się od tego miejsca. W takiej sytuacji należy mieć na uwadze, że może ona postępować nieracjonalnie i trzeba przekonać ją do pozostania na miejscu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here