Kategoria T

0
950
Kategoria T
Kategoria T

Prawo jazdy kategorii T na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki:

  • osiągnął wymagany wiek – 16 lat,
  • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  • posiada zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 roku życia;
  • odbył wymagane szkolenie – kurs oraz uzyskał pozytywny wynik na egzaminie wewnętrznym w Ośrodku Szkolenia Kierowców;
  • zdał egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z wynikiem pozytywnym.

Jakimi pojazdami mamy prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii T?

  • ciągnik rolniczy,
  • pojazd wolnobieżny (na przykład walec),
  • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep,
  • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i jednej lub więcej przyczep,
  • pojazd z kategorii AM.

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Osoba podchodząca do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy musi udzielić odpowiedzi na 32 pytania. Pytania posiadają podział na grupę pytań podstawowych oraz specjalistycznych. Tylko jedna odpowiedź może być prawidłowa. Aby zdać egzamin z tej części należy uzyskać minimum 68 punktów z 74.

Na część praktyczną egzaminu z kategorii T składa się wykonanie kilku zadań na placu manewrowym tj. przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku oraz sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu, a także ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

Druga część egzaminu praktycznego to jazda w ruchu drogowym zgodna z techniką kierowania oraz przepisami ruchu drogowego. Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym dla kategorii T wynosi 25 minut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here