Kategoria D1

0
686
Kategoria D1
Kategoria D1

Prawo jazdy kategorii D1 może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki:

 • osiągnął wymagany wiek – 24 lat; 21 lat ukończona kwalifikacja wstępna,
 • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • odbył wymagane szkolenie – kurs oraz uzyskał pozytywny wynik na egzaminie wewnętrznym w Ośrodku Szkolenia Kierowców;
 • zdał egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z wynikiem pozytywnym.

Jakimi pojazdami mamy prawo kierować posiadając prawo jazdy kategorii D1?

 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce.

W przypadku kategorii D1 wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Żeby zdać egzamin należy uzyskać minimum 68 pkt. z 74 możliwych.

W części praktycznej należy wykonać kilka zadań na placu manewrowym, tj. przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po zakończonej części na placu manewrowym rozpoczyna się sprawdzenie umiejętności kierowcy w ruchu drogowym. Minimalny czas trwania jazdy to 45 min.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here