prawo-jazdy-360.pl oficjalny test
prawo-jazdy-360.pl oficjalny test

W oparciu o serwis www.prawo-jazdy-360.pl przygotowaliśmy porcję naprawdę treściwej wiedzy odnośnie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Poniżej zapoznacie się z całą procedurą przeprowadzania takich egzaminów oraz będziecie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w przykładowym teście, mającym formę identyczną jak egzamin państwowy w WORD. Oto co dla Was przygotowaliśmy:

 1. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy
 2. Egzamin praktyczny na prawo jazdy
 3. Przykładowy test egzaminacyjny

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi 25 min i jest on przeprowadzany w formie testu na komputerze w wyznaczonej sali.

Osoba egzaminowana nie ma możliwości cofnięcia się do wcześniejszych pytań, ponieważ projekcja filmu jest wyświetlana tylko jeden raz. Każda projekcja filmu kończy się tzw. stop klatką, która trwa przez cały czas na udzielenie odpowiedzi.

W przypadku pytań podstawowych egzaminowany ma wybór jednej z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE”. Na przeczytanie treści ma 20 sekund, a na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund. Natomiast w pytaniach specjalistycznych mamy wybór jednej z trzech wyświetlonych odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C. Na zapoznanie się   z treścią pytania i udzieleniem odpowiedzi mamy 50 sekund.

Test egzaminacyjny zawiera łącznie 32 pytania. Pierwsze 20 pytań jest z wiedzy podstawowej, kolejne 12 z wiedzy specjalistycznej. Pytania posiadają wartość punktową 3, 2, 1 – uzależniona jest od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Niewskazanie żadnej odpowiedzi przez osobę egzaminowaną skutkuje niestety otrzymaniem 0 punktów.

Wynik pozytywny uzyskuje się wówczas w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy. W takiej sytuacji czas egzaminu wydłuża się o kolejne 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny na prawo jazdy ma wykazać, że osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem potrafi w praktyce zastosować przepisy ruchu drogowego.

Zadania w części praktycznej egzaminu to m.in.:

 • jazda po łuku do przodu i tyłu,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem), parkowanie skośne, parkowanie równoległe oraz manewr zawracania, wykonywany jest już w ruchu miejskim,
 • umiejętności jazdy w ruchu drogowym (egzamin przeprowadzany na drogach publicznych).

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 • wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne wskazane przez egzaminatora,
 • wynik negatywny z egzaminu praktycznego, jeżeli:
  • nie jest w stanie zapanować nad pojazdem, a dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  • dwukrotnie w nieprawidłowy sposób wykonała to samo zadanie egzaminacyjne.

Podczas oceniania kwalifikacji osoby egzaminowanej, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
 • dynamikę i kulturę jazdy,
 • sposób wykonywania poszczególnych manewrów na drodze,
 • umiejętność oceny zagrożeń występujących w ruchu drogowym.

Po ukończonym egzaminie praktycznym egzaminator szczegółowo omawia wynik egzaminu, a jeżeli jest on negatywny, to podaje przyczyny jest uzyskania osobie egzaminowanej.

Test na prawo jazdy

1. Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów?
pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy linia z trójkątów
TAK NIE

2. Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy ustąpienie pierwszeństwaTAK NIE

3. Czy w tej sytuacji, jadąc poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek ułatwić autobusowi włączenie się do ruchu? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy włączenie autobusu do ruchuTAK NIE

4. Czy w tej sytuacji, podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za pojazdem lub na nim? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy awaria samochoduTAK NIE

5. Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? TAK NIE

6. W tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę? TAK NIE

7. Czy powinieneś, bez wcześniejszego wezwania pomocy, rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego?pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy resuscytacjaTAK NIE

8. Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? TAK NIE

9. Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy punkty odblaskoweTAK NIE

10. Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy pas ruchuTAK NIE

11. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd szynowy? TAK NIE

12. Czy masz obowiązek zachować odstęp co najmniej 1 metra od omijanego obiektu? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy zachowanie odległościTAK NIE

13. Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy obszar wyłączony z ruchuTAK NIE

14. Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym mogą przejeżdżać rowerzyści? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy rowerzyściTAK NIE

15. Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? TAK NIE

16. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? TAK NIE

17. Czy w tej sytuacji, dalsza jazda na wprost lewym pasem jest dozwolona? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy jazda lewym pasemTAK NIE

18. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy wyprzedzanieTAK NIE

19. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd za znakiem w celu wysadzenia pasażera? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy wysadzenie pasażeraTAK NIE

20. Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 m? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy światła przeciwmgłoweTAK NIE

21. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący (ABS) stosowany w pojazdach?pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy system ABS

 • ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania.
 • w każdych warunkach skraca drogę hamowania.
 • zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpędzania pojazdu.

22. O czym ostrzega, świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym, lampka kontrolna z symbolem akumulatora?O czym ostrzega, świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym, lampka kontrolna z symbolem akumulatora?

 • o uszkodzeniu akumulatora.
 • o całkowitym rozładowaniu się akumulatora.
 • o nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora.

23. Co może być przyczyną ściągania pojazdu w prawo podczas gwałtownego hamowania?pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy ściąganie pojazdu

 • nieszczelność hydraulicznego zacisku hamulcowego przedniego prawego koła.
 • działanie układu przeciwblokującego (abs).
 • nierównomierna siła hamowania na poszczególnych kołach.

24. Którą z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzania samochodem osobowym we mgle poza obszarem zabudowanym?

 • dawać krótkotrwałe sygnały świetlne.
 • dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe.
 • włączyć tylne światła przeciwmgłowe, niezależnie od stopnia ograniczenia widoczności.

25. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym na drodze za widocznym znakiem?pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy dopuszczalna prędkość

 • 90 km/h.
 • 100 km/h.
 • 110 km/h.

26. Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej?pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy pozycja bezpieczna

 • co 60 minut.
 • co 30 minut.
 • co 15 minut.

27. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy ustawienie świateł

 • tak, aby oświetlały drogę na odległość do 30 m przed pojazdem.
 • tak, aby symetrycznie oświetlały całą drogę.
 • tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie.

28. Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przewożony pojazdem samochodowym? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy dopuszczalna odległość

 • 2 m.
 • 1 m.
 • 0,5 m.

29. Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy jazda na zakręcie

 • na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.
 • przy linii rozdzielającej pasy ruchu – na prawej połowie jezdni.
 • przy prawej krawędzi jezdni.

30. Czy u poszkodowanego, który omyłkowo połknął substancję żrącą, należy wywołać wymioty?

 • tak, jak najszybciej.
 • nie, w żadnym przypadku.
 • tak, ale tylko w przypadku gdy substancja żrąca była mocno rozcieńczona.

31. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 m położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy jazda w tunelu

 • tak, ale prowadząc samochód o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony.
 • nie.
 • tak.

32. Którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B? pytanie egzaminacyjne na prawo jazdy kategoria B

 • samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t z przyczepą lekką.
 • ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami.
 • samochodem osobowym z przyczepą, których łączna dopuszczalna masa całkowita wynosi 4,5 t.

Poprawne odpowiedzi do testu

 1. NIE
 2. NIE
 3. NIE
 4. NIE
 5. NIE
 6. NIE
 7. NIE
 8. NIE
 9. NIE
 10. NIE
 11. NIE
 12. NIE
 13. NIE
 14. NIE
 15. NIE
 16. NIE
 17. NIE
 18. NIE
 19. TAK
 20. NIE
 21. ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania.
 22. o nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora.
 23. nierównomierna siła hamowania na poszczególnych kołach.
 24. dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe.
 25. 100 km/h.
 26. co 30 minut.
 27. tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie.
 28. 2 m.
 29. przy linii rozdzielającej pasy ruchu – na prawej połowie jezdni.
 30. nie, w żadnym przypadku.
 31. nie.
 32. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t z przyczepą lekką.

Test został udostępniony dzięki platformie Testy na prawo jazdy – https://www.prawo-jazdy-360.pl/test

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here