Ceny egzaminów państwowych w WORD

0
460
Ceny egzaminów państwowych w WORD
Ceny egzaminów państwowych w WORD

Kilka lat temu zmienił się ogólny cennik opłat za poszczególne egzaminy państwowe na prawo jazdy, według którego pobierane są jednakowe opłaty od osób egzaminowanych we wszystkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Polsce. Ceny zostały prawnie ustanowione poprzez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r.

Koszt egzaminu ustalony został w zależności od kategorii prawa jazdy oraz formy egzaminu. Jeżeli chodzi o egzamin z części praktycznej, poszczególne jego ceny, z podziałem na kategorie to:

  1. AM – 140 zł
  2. A1, A2 lub A – 180 zł
  3. B – 140 zł
  4. B1, C1, D1 lub T – 170 zł
  5. C, D lub B+E – 200 zł
  6. C1+E, C+E, D1+E lub D+E – 245 zł
  7. Pozwolenie na kierowanie tramwajem – 125 zł
  8. B z kodem 96 – 170 zł.

Egzamin teoretyczny bez względu na kategorię, o której uprawnienia się staramy kosztuje 30 zł. Należy pamiętać, że nie w przypadku wszystkich kategorii wymagane jest zaliczenie obu części egzaminu. Jeżeli staramy się o prawo jazdy kategorii: B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub B z kodem 96, wymaga się od nas przystąpienia tylko do części praktycznej egzaminu.

Cena praktycznej części egzaminu pomniejszana jest o 50% w przypadku osób niepełnosprawnych, pod warunkiem, że posiadają one odpowiednie orzeczenie lekarskie z pozwoleniem na prowadzenie pojazdów przystosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności i egzamin odbywa się z użyciem ich pojazdu.

Jeżeli z jakichś powodów nie możecie zjawić się na egzaminie państwowym w wyznaczonym terminie, najpóźniej na dwa dni przed jego datą możliwe jest odwołanie egzaminu, które musi zostać dostarczone do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w formie pisemnej. W przypadku chęci odzyskania wpłaconej kwoty (pomniejszonej oczywiście o koszty wykonania tego zwrotu, które nie mogą przekraczać jej 10%) lub przeznaczenia jej na egzamin w innym terminie, należy złożyć odpowiedni wniosek razem z powiadomieniem o rezygnacji z egzaminu. Podobnie jest w przypadku, kiedy opłacimy obie części egzaminu i nie zaliczymy pierwszej teoretycznej, która uprawnia do podejścia do etapu drugiego. Również przy złożeniu odpowiedniego wniosku, możemy poprosić o podpięcie tej kwoty pod egzamin w innym terminie lub jej zwrot.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here