Jak uzyskać dokument prawa jazdy?

0
362
Jak uzyskać dokument prawa jazdy? 2
Jak uzyskać dokument prawa jazdy? 2

Krokiem podstawowym w całej procedurze zdobycia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami jest złożenie przez osobę zainteresowaną odpowiedniego wniosku w urzędzie i uzyskanie numeru PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę.

Wniosek taki można złożyć w odpowiednim wydziale komunikacji, który może znajdować się w urzędzie starostwa powiatowego lub urzędzie miasta na prawach powiatu, a jeżeli chodzi o Warszawę – w urzędzie dzielnicy. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, osobiście lub przez pełnomocnika. Można go wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami przesłać w razie konieczności pocztą. Odpowiedni wniosek do wypełnienia można otrzymać w swoim urzędzie lub pobrać z jego strony internetowej i uzupełnić w domu.

Co należy przygotować razem z wnioskiem?

-orzeczenie lekarskie, które otrzymasz po badaniu dla kierowców, jeżeli nie ma w twoim przypadku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

-aktualne zdjęcie, spełniające odpowiednie wymogi,

-dokument potwierdzający twoją tożsamość i adres zamieszkania, czyli dowód osobisty lub paszport,

-kserokopia aktualnego prawa jazdy, w przypadku gdy starasz się o uprawnienia kolejnej kategorii,

-pisemna zgoda rodziców na udział w kursie i wydanie prawa jazdy, w przypadku nieukończonego 18 roku życia,

-orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, w przypadku skierowania na takie badanie przez starostę lub gdy starasz się o prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Po złożeniu dokumentów i w przypadku, kiedy urząd nie ma co do nich żadnych zastrzeżeń i nie musi ich dodatkowo weryfikować, otrzymasz numer PKK. Jeżeli dokumenty wysyłałeś pocztą, numer również otrzymasz listownie. Z tym numerem możesz od razu udać się do WORD-u i zapisać na egzamin teoretyczny, jeżeli nie chcesz odbywać tej części kursu w ośrodku szkolenia kierowców, gdyż nie jest ona obowiązkowa. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego, możesz zapisać się na kurs praktyczny i po jego odbyciu, na egzamin. Możesz także odbyć kurs teoretyczny i praktyczny w wybranej szkole jazdy i dopiero po jego zakończeniu zapisać się na egzaminy. W każdym przypadku będzie Ci potrzebny numer PKK, dlatego miej go przy sobie zarówno podczas zapisywania się na egzaminy jak i kurs w ośrodku szkolenia kierowców. Informacja o pozytywnie zaliczonym egzaminie praktycznym zostanie przekazana przez WORD do Twojego urzędu.

Teraz pozostaje Ci tylko opłacić koszt wydania prawa jazdy i oczekiwać na dokument. Wpłaty w wysokości 100,50 zł możesz dokonać bezpośrednio w kasie urzędu i potwierdzić ją w pokoju, w którym składałeś wszystkie dokumenty. Możesz też dokonać przelewu na konto urzędu i przesłać potwierdzenie wpłaty poprzez e-mail.

Po wykonaniu wszystkich tych kroków należy tylko czekać na informację o tym, że prawo jazdy jest już gotowe do odbioru lub, jeżeli we wniosku wyraziłeś chęć otrzymania dokumentu pocztą, na sam list z prawem jazdy. Jeżeli urząd nie będzie miał żadnych wątpliwości co do Twoich dokumentów ani nie napotka żadnych komplikacji wymagających wyjaśnienia, dokument powinien być gotowy w ciągu dwóch tygodni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here