Korzystanie z buspasa

0
795
Korzystanie z buspasa

Buspas – to pas ruchu, który przeznaczony jest dla autobusów w celu usprawnienia transportu miejskiego. W niektórych przypadkach korzystanie z buspasów przysługuje także osobom prowadzącymi taksówki, motocykle oraz rowery. Buspasy są przede wszystkim odpowiedzią na zakorkowane ulice, zanieczyszczenie środowiska czy też przeciążone systemy komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Nie da się ukryć, że buspasy poprawiają sprawność komunikacji miejskiej. Dzięki zastosowanym przepisom, kierowcy samochodów nie mogą korzystać z tych pasów, a co za tym idzie nie tworzą się korki ani zatory drogowe. Takie działanie powoduje, że osoby które korzystają z komunikacji miejskiej oraz taksówek są w stanie dotrzeć szybciej do miejsca, w którym chcieliby się znaleźć.

W naszym kraju można spotkać coraz więcej pojawiających się buspasów. Oczywiście znajdą się zwolennicy takiego zastosowania, jak i również przeciwnicy, dla których zasadniczym argumentem są niekończące się korki występujące na drogach, które są zwężone do dwóch albo jednego pasa ruchu. Każdorazowe zarezerwowanie jezdni w dużych miastach dla uprzywilejowanych pojazdów, będzie powodowało wiele kontrowersji. W niektórych miastach buspasy funkcjonują tylko w określonych godzinach szczytu.

Kto wyznacza buspasy?

Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów zarówno pionowe oraz poziome stanowią element organizacji ruchu na drodze. Buspas może być ustanowiony przez zarządcę drogi. Organy, które zarządzają ruchem na drogach, właściwe dla dróg danej kategorii, określone zostały w art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  • generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych,
  • marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,
  • starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Mandat za poruszanie się po buspasie

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem nieuprawniona jazda buspasem grozi grzywną w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.  Mandat zostanie na nas nałożony za niestosowanie się do znaku drogowego D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here