Czym różni się zaliczka od zadatku?

0
244
Czym różni się zaliczka od zadatku?
Czym różni się zaliczka od zadatku?

Każda osoba, która zawiera umowę sprzedaży powinna pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze nigdy nie powinna podpisywać umowy, z którą wcześniej nie miała okazji się dobrze zapoznać. Jeżeli treść umowy sprzedaży została przygotowana przez drugą stronę, to naszym obowiązkiem jest sprawdzić, jaka cena została zawarta w umowie, czy zastrzeżony został zadatek lub zaliczka oraz za co odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

Zdarzają się również takie sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie kupić samochodu od razu, ale chcielibyśmy mieć tę pewność, że żadna inna osoba nie kupi go przed nami. Najlepiej w takiej sytuacji zabezpieczyć się wpłacając zadatek lub zaliczkę. Niestety pojęcia te są bardzo często mylone zarówno przez osoby kupujące jak i samych sprzedających.  

Czym zatem jest zaliczka?

Zacznijmy od tego, że zaliczka jest potwierdzeniem tego, że klient chce kupić np. samochód, ale nie będzie już ochraniała samego sprzedawcy. O zaliczce możemy również powiedzieć, że jest częściową opłatą za zamówiony towar. W sytuacji, kiedy klient jednak się rozmyśli, to zaliczka będzie podlegała zwrotowi. To samo dzieje się również w momencie, kiedy to sprzedawca samochodu zrezygnuje ze sprzedaży, a tym samym transakcja nie dojdzie do skutku  – wtedy zaliczka musi także zostać zwrócona. 
Jeżeli natomiast umowa zostaje zwieńczona sukcesem, nabywca jest zobowiązany do tego, aby dopłacić jedynie różnicę, która wynika z kwoty zaliczki, a całkowitej wartości zamówienia. 

Czym jest zadatek?

Zadatek ma zupełnie inne znaczenie, a jego kwestia została prawnie uregulowana w art. 349 k.c. 

§1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Najważniejszą różnicą między zadatkiem, a zaliczką jest to, że zadatek nie podlega zwrotowi i w oczywisty sposób spełnia funkcję zabezpieczającą. Wpłacone pieniądze stają się zadatkiem, dopiero wtedy, kiedy zostaną tak nazwane w umowie przedwstępnej oraz zostaną przekazane sprzedawcy przy zawarciu tejże umowy. 

Należy pamiętać również o tym, że umowę zawieramy w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony, przy czym umowa musi być podpisana przez obie strony. 

Czym różni się zalicza od zadatku?
Czym różni się zaliczka od zadatku?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here