Kategoria C1

0
974
Kategoria C1
Kategoria C1

Prawo jazdy kategorii C1 może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki:

  • osiągnął wymagany wiek – 18 lat,
  • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  • odbył wymagane szkolenie – kurs oraz uzyskał pozytywny wynik na egzaminie wewnętrznym w Ośrodku Szkolenia Kierowców;
  • zdał egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z wynikiem pozytywnym.

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

W przypadku kategorii C1 wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Egzamin teoretyczny dla kategorii C1 składa się z 32 pytań – 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 z zakresu wiedzy specjalistycznej. Istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Niezaznaczenie żadnej odpowiedzi przez osobę egzaminowaną wiąże się z otrzymaniem zera punktów. Zadaniem kandydata jest uzyskanie co najmniej 68 punktów na 74.

Pierwsza część egzaminu praktycznego odbywa się na placu manewrowym. Osoba egzaminowana musi wykonać kilka zadań, jest to między innymi: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Druga część egzaminu praktycznego odbywa się w ruchu drogowym. Egzaminator wydaje określone polecenia, które kierowca ma wykonać w trakcie jazdy. Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym dla kategorii C1 wynosi 45 minut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here