Czy istnieje minimalna wymagana prędkość na autostradzie?

0
607
Minimalna prędkość na autostradzie

Przepisy jasno określają maksymalne prędkości z jakimi mogą poruszać się pojazdy po drogach na terenie Polski. W przypadku autostrad i samochodów osobowych, motocykli lub samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t jest to 140 km/h. Jednak jeżeli chodzi o minimalną prędkość w przypadku takiej drogi, nie ma tu zupełnej jasności.

Wśród kierowców daje słyszeć się głosy, że minimalna prędkość na autostradzie w Polsce wynosi 40 km/h. Skąd takie mylne przekonanie? A no zapewne z błędnie interpretowanej definicji autostrady zawartej w Art. 2. pkt. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że „autostrada – droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep”.

Prędkość 40 km/h nie oznacza tu bowiem prędkości minimalnej na autostradzie, a tylko wymóg techniczny pojazdów, które mogą się taką drogą poruszać. W związku z tym, kierowcy powinni mieć raczej na uwadze Art. 19. ust. 1. tejże ustawy, mówiący że: „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.”

oraz ust. 2. brzmiący następująco:

„Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.”

Śnieg i mgła na autostradzie

Oznacza to, że kierowca sam, ze względu na swoje umiejętności, możliwości pojazdu, warunki panujące na drodze czy natężenie ruchu, powinien zadecydować, jaka prędkość pojazdu będzie dla niego optymalna i nie spowoduje zagrożenia zarówno dla niego jak i innych kierujących. Powinien on utrzymywać prędkość pozwalającą mu panować nad pojazdem i w porę zareagować, gdy np. sytuacja na drodze będzie wymagała nagłego hamowania.

Trzeba mieć również na uwadze fakt, że inni kierowcy raczej nie spodziewają się na autostradzie pojazdów poruszających się z prędkością 40 km/h. Dlatego tak powolna jazda może powodować zagrożenie zarówno dla samego kierowcy jak i innych pojazdów poruszających się szybciej, które mogą nie być w stanie w porę wyhamować przed takim wolno jadącym samochodem. Pamiętajmy, że inne pojazdy mogą poruszać się nawet z prędkością 140 km/h, co jest prędkością o 100 km/h większą niż 40 km/h. W takiej sytuacji różnica prędkości jest zbyt duża aby skutecznie i szybko zareagować i niestety mogłoby się to skończyć tragicznie. Miejmy to na uwadze, dostosowując prędkość swojego pojazdu na autostradzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here