Badanie lekarskie na prawo jazdy

0
669
Badanie lekarskie na prawo jazdy
Badanie lekarskie na prawo jazdy

Przed każdym przyszłym kandydatem na kierowcę czeka wiele spraw biurokratycznych oraz spora ilość wydatków finansowych. Zanim rozpoczniemy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców należy uzyskać zaświadczenie od lekarza.

Głównym celem badań lekarskich dla przyszłych kierowców jest sprawdzenie, czy dana osoba nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zatajenie przed lekarzem swojego faktycznego stanu zdrowia w celu otrzymania prawa jazdy za wszelką ceną jest bardzo nierozsądne i niestety może być skutkiem śmiertelnego zagrożenia w ruchu drogowym.

Badania można wykonać w wielu miejscach. Z reguły lekarze przyjmują w placówkach publicznych – Miejskich Ośrodkach Medycyny Pracy czy też w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy. Lekarz przeprowadzający badanie musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Niektóre Szkoły Jazdy wysyłają przyszłych kursantów na badania do konkretnej przychodni z którą współpracują. Cena urzędowa za badanie lekarskie na prawo jazdy jest stała i wynosi 200 zł. 

Lekarz podczas badania dokonuje oceny stanu zdrowia w zakresie:

  • narządu wzroku – jeżeli dana osoba nosi szkła kontaktowe lub okulary korekcyjne, to badanie przeprowadzane jest razem z nimi,
  • narządu słuchu – w przypadku osób niedosłyszących słuch badany jest razem z aparatem,
  • układu nerwowego, w tym padaczki,
  • układu oddechowego,
  • układu sercowo-naczyniowego,
  • czynności nerek,
  • stanu psychicznego,
  • objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie,
  • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie,
  • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Dodatkowo sprawdzany jest również zmysł równowagi, koordynacja ruchowa, mierzone jest ciśnienie. Nie są przeprowadzane żadne próby wysiłkowe.

Po zakończonym badaniu lekarz orzecznik wydaje zaświadczenie, w którym podaje ewentualne kody ograniczeń – np. możliwość prowadzenia pojazdów w okularach albo w soczewkach kontaktowych. Dokument ten jest wiążący i wymagany do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym dla miejsca zameldowania Wydziale Komunikacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here