Włączanie się do ruchu

0
756
Światła dzienne a światła mijania

Manewr ten wydaje się prosty, natomiast niektórym kierowcom sprawia dosyć dużo problemów. W Kodeksie Ruchu Drogowego nie ma podanej definicji włączania się do ruchu, natomiast przepisy określają na czym dokładnie polega. Nieprawidłowe wykonanie tego manewru może nas narazić na otrzymanie mandatu oraz punktów karnych.

Włączanie się do ruchu następuje po zatrzymaniu lub postoju, ale także przy wyjeżdżaniu z niektórych dróg np. niepublicznych czy też obiektów przydrożnych, takich jak parking lub stacja benzynowa. Podczas włączania się do ruchu, kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, a także musi ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu drogowego. Przed rozpoczęciem ruchu należy dokładnie obserwować sytuację na drodze i podjąć odpowiednią decyzję, czy manewr włączania się do ruchu zostanie wykonany w bezpieczny sposób. Jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości, które mogłyby się przyczynić do stworzenia zagrożenia dla innych, to lepiej zaczekać na poprawę sytuacji.

Każdy pojazd jak i osoba piesza, która była już w ruchu jest niejako na pozycji uprzywilejowanej wobec pojazdu, który dopiero włącza się do ruchu. Kierowcy nie powinni mieć żadnych problemów z interpretację, kiedy włączają się do ruchu. Niestety w praktyce jest zupełnie inaczej.

Kierujący, który włącza się do ruchu jest także w ściśle określonych przepisami sytuacjach, np. podczas:

  •  Wyjazdu ze strefy zamieszkania – o opuszczaniu strefy zamieszkania powinien informować nas znak drogowy D-41 „koniec strefy zamieszkania”.
  • Wyjazdu z parkingu lub stacji benzynowej – podczas wjeżdżania na drogę z parkingu, stacji benzynowej czy też z posesji mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom.
  • Wyjazdu z drogi niebędącej drogą publiczną (droga wewnętrzna) – podczas opuszczania drogi niepublicznej zwykle informuje nas o tym znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej”. Jeżeli nie byłoby tego znaku, to pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając z firmy, osiedla czy centrum handlowego również włączamy się do ruchu.
  • Wyjazdu z bramy lub z chodnika – włączamy się do ruchu, kiedy wyjeżdżamy z bramy czy też zjeżdżamy z chodnika na jezdnię oraz podczas zatrzymania się na jezdni w celu wysadzenia pasażera.
  • Wyjazdu z drogi, która nie ma oznaczeń – zdarza się też tak, że drogi osiedlowe nie są oznaczone żadnymi znakami drogowymi. Wjazd na taką drogę nie sprawia trudności kierującym, natomiast wyjazd z niej może być kłopotliwy. W takim przypadku najlepiej uznać, że włączamy się do ruchu.
  • Wyjazdu na drogę z pola – kierujący, który wyjeżdża z drogi gruntowej na drogę twardą również musi ustąpić pierwszeństwa innym kierującym.
  • Pas włączania – na niektórych drogach występują pasy włączania, które są oznaczone strzałkami. Wyjeżdżając z nich na drogę mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa innym kierującym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here