Wjazd samochodem do lasu

0
539
Wjazd samochodem do lasu
Wjazd samochodem do lasu

Wraz z pojawiającym się sezonem wiosennym wielu kierowców rozpoczyna swoje wycieczki do lasu. Niestety kłopot tkwi w tym, że kierowcy wjeżdżają na leśne drogi i parkują swoje pojazdy na poboczach lub polanach, a takie działanie zazwyczaj kończy się otrzymaniem mandatu karnego.

Przepisów odnoszących się do wjazdu na teren lasu niestety nie wyszukamy w kodeksie ruchu drogowego. W takiej sytuacji musimy zapoznać się z ustawą o lasach. Zgodnie z art. 29 ust. 1 tejże ustawy Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.”

Jeśli nie ma podanych żadnych informacji od nadleśnictwa, które wskazywałyby o dopuszczeniu ruchu drogowego na występującym terenie, to w takiej sytuacji zdecydowanie odradzamy jakiekolwiek próby wjechania do lasu swoim pojazdem.

Duży problem tkwi także w tym, że kierowcy nie są w stanie odróżnić drogi publicznej od drogi leśnej. Dodajmy również, że leśnicy nie są zobowiązani do tego, aby oznaczać tego typu drogi, a przepisy prawne nie obligują ich do ustawiania szlabanów przy wjazdach na określonych odcinkach dróg, po których mogą poruszać się tylko i wyłącznie oni.

 

Jeżeli postanowimy zaparkować swój pojazd w lesie, to zwracajmy uwagę na oznaczenia typu parking bądź miejsca postojowe. Zgodnie z art. 29 ustęp 2 „Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.” Informacje dotyczące miejsc parkingowych można w łatwy sposób wyszukać na stronie internetowej Lasów Państwowych wybierając odpowiednie nadleśnictwo.

 

Warto również wspomnieć o art. 129c Ustawy Prawo o ruchu drogowym

  1. Kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku.
  2. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów.
  3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są upoważnieni do:
    • zatrzymania pojazdu;
    • legitymowania uczestnika ruchu drogowego;
    • wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.

Strażnicy leśni mają również prawo do wystawienia mandatu karnego w kwocie od 20 zł. do 500 zł. za bezprawny wjazd na teren lasu. Mandat, który zostanie wystawiony przez Strażnika leśnego, jest opłacany w ten sam sposób, co mandat, który wystawi nam funkcjonariusz Policji. Przypominamy także o tym, że za tego typu wykroczenie nie wystawia się punktów karnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here