Kiedy mandat ulega przedawnieniu?

0
158
Kiedy mandat ulega przedawnieniu?
Kiedy mandat ulega przedawnieniu?

Przekraczanie prędkości, a także parkowanie pojazdu w niedozwolonym miejscu, to wykroczenia, które zdarzają się kierowcom bardzo często. Karę pieniężną za popełnione przez nas wykroczenie zazwyczaj należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia. W sytuacji, kiedy mandat nie zostanie przez nas opłacony, sprawą zajmie się Urząd Skarbowy albo komornik. Mandat może również ulec przedawnieniu, dlatego warto wiedzieć, kiedy możemy się tego spodziewać.

Mandat możemy otrzymać nie tylko od Policji, ale także od Straży Miejskiej, czy też innego funkcjonariusza, który posiada stosowne uprawnienia do wystawiania kar. Jeżeli pracownik służb państwowych stwierdzi, że popełnione zostało przez nas wykroczenie, to w takiej sytuacji ma obowiązek poinformować nas również o możliwości nieprzyjęcia mandatu.

Możemy wyróżnić 3 typy mandatów:

  • kredytowany – w momencie przyjęcia takiego mandatu mamy 7 dni na uiszczenie zapłaty. Mandat ten staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną. Warto wiedzieć, że tylko ten typ mandatu może ulec przedawnieniu. Jeżeli natomiast odmówimy przyjęcia mandatu, to sprawa zostanie skierowana do sądu. W przypadku kiedy sąd udowodni winę sprawcy, to zostanie on obciążony nie tylko kwotą wystawionego mandatu, ale również kosztami sądowymi.
  • gotówkowy – wystawiany jest osobie, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu na terenie naszego kraju – może to być również turysta. W takiej sytuacji grzywna musi zostać uregulowana natychmiast.
  • zaoczny – wystawiany jest w momencie, kiedy na miejscu zdarzenia nie zastano sprawcy. Mandat zaoczny wystawiany jest np. za nieprawidłowe parkowanie pojazdu, czy też w przypadku zapisu z fotoradarów.

Kiedy przedawnienie?

Zgodnie z obowiązującym prawem, które działa od dnia 1 czerwca 2017 roku, przy odmowie przyjęcia mandatu, sąd ma 12 miesięcy na rozpoczęcie postępowania. Jeżeli w trakcie roku od popełnienia wykroczenia nie rozpoczęto postępowania wobec osoby oskarżonej, to w takiej sytuacji sprawa powinna zostać umorzona i nie ma konieczności opłacenia mandatu.

W sytuacji, kiedy winowajca zdecyduje się na przyjęcie mandatu za wykroczenie, wierzyciel od tej chwili ma 3 lata na ściągnięcie długu – po tym czasie nastąpi przedawnienie, a co za tym idzie nie trzeba będzie uregulować mandatu. Może zdarzyć się taka sytuacja, w której wierzyciel będzie chciał skierować sprawę do sądu, w takim przypadku, kiedy trzy lata minęły należy powołać się na przedawnienie.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy nie opłacimy należności za postój pojazdu w miejscu płatnego parkowania. Zgodnie z przepisami, obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty miały zostać uregulowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here