Konsekwencje jazdy bez dokumentów

0
285
Konsekwencje jazdy bez dokumentów
Konsekwencje jazdy bez dokumentów

Czasami zdarza nam się wybiec z domu, zapominając portfela a razem z nim wszelkich niezbędnych do prowadzenia pojazdu dokumentów. Spieszymy się, bo chcemy gdzieś zdążyć, tłumaczymy się tym, że to tylko krótka podróż i w sumie zaraz wracamy. Niestety za takie roztargnienie możemy zapłacić spory mandat, bo jest to aż 50 zł za każdy z brakujących dokumentów, przy czym kwota ta nie może przekraczać 250zł.

Dokumenty, jakie powinien posiadać przy sobie kierowca, jasno określają przepisy. Powinny to być kolejno: dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, czyli prawo jazdy określonej kategorii lub zezwolenie czasowe; dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, czyli wpis odnośnie badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub pisemne zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów; dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie; jeżeli w pojeździe musi znajdować się blokada alkoholowa, to konieczne jest posiadanie przez kierowcę zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym dotyczącym tego urządzenia; dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela; podczas gdy kierowca prowadzi pojazd uprzywilejowany, musi posiadać on przy sobie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy; jeżeli do kierowania danym pojazdem potrzebne są również inne uprawnienia, np. świadectwo kwalifikacji zawodowej, kierowca również powinien posiadać je przy sobie. W przypadku, gdy zabraknie nam któregoś z wymaganych dokumentów, funkcjonariusz poza nałożeniem mandatu może nie zezwolić na dalsze prowadzenie pojazdu przez kierowcę.

 

Nieco ostrzejsze kary są nakładane na kierowców, którzy jeżdżą całkowicie bezprawnie. W przypadku osób, które prowadzą pojazd bez posiadania uprawnień do kierowania pojazdami przewidziany jest mandat w wysokości 500 zł i funkcjonariusze, którzy zatrzymają taką osobę mogą skierować tę sprawę do sądu. Jeżeli osoba prowadzi pojazd, który nie zawiera się w zakresie jej posiadanych uprawnień na poszczególne kategorie prawa jazdy, w takim wypadku może zostać obciążona mandatem w wysokości 300 zł.

Jeszcze cięższe kary czekają kierowców, którym już odebrano lub cofnięto uprawnienia. 3 lata więzienia grożą osobie, która łamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który jest wynikiem np. jazdy po alkoholu. Prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych może skończyć się dla kierowcy karą pozbawienia wolności do 2 lat. Osoby, którym zatrzymano prawo jazdy z powodu np. zbyt szybkiej jazdy, zatrzymane podczas prowadzenia w tym czasie samochodu, mają wydłużony o kolejne 3 miesiące zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku braku posiadania przez kierowcę dokumentu potwierdzającego odbyte badanie techniczne pojazdu, może on zostać ukarany mandatem od 20 do 500 zł i jeżeli funkcjonariusz stwierdzi, że pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować auto do lawetowania. Dowód rejestracyjny można wtedy odzyskać w Wydziale Komunikacji, po pozytywnym przejściu badania w stacji kontroli pojazdów.

Brak opłaconej polisy ubezpieczeniowej pojazdu wiąże się ze sporymi karami finansowymi nakładanymi na kierowców. Kara taka ustalana jest odgórnie i może wynieść nawet dwukrotność, w przypadku aut osobowych i trzykrotność w przypadku ciężarówek, płacy minimalnej brutto ustalonej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli zdarzy nam się zapomnieć opłacić polisę i nie miną jeszcze 3 dni od daty jej zakończenia, zapłacimy 20 % tej kwoty, natomiast od 4 do 14 dni po wyjściu polisy będziemy zmuszeni opłacić już 50 % tej wartości.

W momencie kiedy dochodzi do kolizji, spowodowanej przez osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania pojazdem ubezpieczyciel ma prawo domagać się zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego kosztów. Jeżeli natomiast kierowca w takiej sytuacji nie okaże ważnego przeglądu, ubezpieczyciel będzie w stanie wypłacić tylko odszkodowanie OC, nie natomiast AC czy NNW.

Kary nakładane na kierowców poruszających się bez dokumentów są naprawdę srogie, a mimo to nadal zdarzają się one podczas kontroli drogowych. Warto więc zastanowić się, zanim wsiądziemy za kółko, na co wolelibyśmy przeznaczyć nasze pieniądze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here