Strona główna Kategorie Prawa Jazdy

Kategorie Prawa Jazdy

Sprawdź czym możesz jeździć i od kiedy. Sprawdzisz tutaj wszystkie informację dotyczące kategorii prawa jazdy B oraz A, A1, A2, AM, C, C1, D, D1, oraz T

Kategoria C

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 21 lat; 18 lat ukończona kwalifikacja wstępna, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań...
Kategoria B1

Kategoria B1

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii. Prawo jazdy kategorii B1 na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 16 lat; uzyskał...
Kategoria D

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 24 lata; 21 lat ukończona kwalifikacja wstępna, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań...
kategoria AM

kategoria AM

Do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii AM muszą zostać spełnione zaledwie dwa warunki. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii AM musi mieć skończone 14 lat, jest to więc uprawnienie, które poza możliwością...
Kategoria T

Kategoria T

Prawo jazdy kategorii T na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 16 lat, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; posiada...
Kategoria C1

Kategoria C1

Prawo jazdy kategorii C1 może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 18 lat, uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; odbył wymagane szkolenie...
Kategoria A

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A na terenie naszego kraju może uzyskać każdy obywatel, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 20 lat w przypadku jeżeli dana osoba posiada od co najmniej dwóch lat prawo...
Kategoria B

Kategoria B

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami, wydane przez odpowiedni organ państwowy. Prawo jazdy kategorii B może uzyskać każdy obywatel naszego kraju, który spełnił następujące warunki: osiągnął wymagany wiek – 18 lat; uzyskał wymagane...

Ostatnie wiadomości

Musisz przeczytać