Tablice rejestracyjne

0
398
Tablice rejestracyjne
Tablice rejestracyjne

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą być wyposażone w tablice rejestracyjne, które są czymś w rodzaju widocznego numeru identyfikacyjnego. Numer ten jest nie tylko unikatowy w skali kraju, ale też świata.

Od 2000 roku w naszym kraju na pojazdach obowiązują białe tablice rejestracyjne z czarnymi literami oraz cyframi, natomiast od maja 2006 roku ulokowany jest również symbol Unii Europejskiej – okrąg złożony z dwunastu gwiazd na błękitnym tle. W porównaniu do poprzednich czarnych tablic, które występowały z białymi znakami, nowe są bardziej czytelne, szczególnie po zmierzchu, ponieważ pokryto je substancją odbijającą światło.

Rodzaje tablic rejestracyjnych

W naszym kraju możemy wyróżnić klika rodzajów tablic rejestracyjnych:

 • indywidualne – wydawane są na życzenie właściciela pojazdu. Mają czarny napis na białym tle, natomiast to posiadacz pojazdu ustala sam numer z zastrzeżeniem, że będzie się składał z litery i cyfry wskazującej dane województwo a także wyróżnika pojazdu w postaci 3, 4 lub 5 liter (2 ostatnie litery mogą być zastąpione cyframi).
Tablice indywidualne
Tablice indywidualne
 • tymczasowe – tego typu tablice wydawane są głównie w przypadku dojazdu na przegląd techniczny danego pojazdu, wywozu pojazdu za granicę lub na przejazd z miejsca zakupu czy też jego odbiór na terenie kraju, a także na badania homologacyjne pojazdu. Tablice tymczasowe posiadają wybitą czerwoną czcionkę na białym tle, a używać ich możemy jedynie przez 30 dni. Po upływie tego terminu tablice muszą zostać zwrócone do urzędu, który je wydał.
Tablice tymczasowe
Tablice tymczasowe
 • dyplomatyczne – które są wydawane dla pojazdów przedstawicielstw i misji dyplomatycznych i konsularnych państw obcych i organizacji międzynarodowych Polski oraz ich pracowników korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Ciąg białych znaków na niebieskim tle składa się z wyróżnika województwa (W – woj. mazowieckie) oraz 6 cyfr, które określają dany kraj oraz przeznaczenie pojazdu.
Tablice dyplomatyczne
Tablice dyplomatyczne
 • zabytkowe – skierowane są dla pojazdów, których wiek przekracza 25 lat i nie są produkowane od 15 lat. Posiadają tło koloru żółtego z czarną czcionką oraz dodatkowo narysowany jest symbol zabytkowego samochodu lub motocykla. Żółte tablice zabytkowe zostały wprowadzone po to, aby wyróżnić stare, ładne lub rzadko występujące pojazdy.
Tablice zabytkowe
Tablice zabytkowe
 • służb specjalnych – służby specjalne takie jak Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Służba Celna, Kontrola Skarbowa, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają dostosowane specjalne tablice rejestracyjne.
  • Pojazdy policyjne mają tablice rejestracyjne rozpoczynające się od liter HP. Kolejna litera świadczy o województwie, w którym został zarejestrowany określony pojazd (HPU – wielkopolskie; HPH – mazowieckie; HPE – lubuskie; HPN – pomorskie; HPM – podlaskie; HPB – dolnośląskie; HPG – małopolskie; HPT – warmińsko – mazurskie; HPD – lubelskie; HPC – kujawsko – pomorskie; HPF – łódzkie; HPJ – opolskie; HPK – podkarpackie; HPS – świętokrzyskie; HPP – śląskie; HPW – zachodniopomorskie).
  • Wojsko dysponuje tablicami rejestracyjnymi, które składają się z dwóch liter oraz 4-5 cyfr. Każda rozpoczyna się do litery U, natomiast kolejna określa przeznaczenie pojazdu (UA – samochody osobowe; UC – samochody dostawcze; UE – samochody ciężarowe; UB – transportery opancerzone; UD – autobusy; UI – przyczepy transportowe; UJ – przyczepy specjalne; UG – pojazdy specjalne na podwoziu ciężarowo – terenowym; U+4 cyfry +T – pojazdy gąsiennicowe).
  • Służba Celna identyfikuje swoje pojazdy literami HC. Kolejna litera informuje o przyporządkowaniu pojazdu do lokalnej jednostki (HCO – Poznań; HCL – Warszawa; HCK – Gdynia; HCB – Białystok; HCG – Wrocław; HCE – Kraków; HCA – Olsztyn; HCN – Łódź; HCP – Opole; HCD – Przemyśl; HCR – Kielce; HCF – Katowice; HCJ – Szczecin; HCM – Toruń).
  • Pojazdy Kontroli Skarbowej oznaczone zostały literami HS. Kolejna litera informuje o województwie danej instytucji i miejscu rejestracji pojazdu (HSP – wielkopolskie; HSW – mazowieckie; HSF – lubuskie; HSG – pomorskie; HSB – podlaskie; HSD – dolnośląskie; HSK – małopolskie; HSN – warmińsko – mazurskie; HSL – lubelskie; HSC – kujawsko – pomorskie; HSE – łódzkie; HSO – opolskie; HSR – podkarpackie; HST – świętokrzyskie; HSS – śląskie; HSZ – zachodniopomorskie).
  • W przypadku CBA, ABW, Straży Granicznej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa po pierwszych dwóch literach w numerze rejestracyjnym następuje dowolny szereg cyfr (HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne; HB – Służba Ochrony Państwa; HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; HW – Straż Graniczna; HM – Służba Wywiadu Wojskowego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here