Co oznaczają kody w dokumencie prawa jazdy?

0
2376
Co oznaczają kody w dokumencie prawa jazdy?
Co oznaczają kody w dokumencie prawa jazdy?

Czy wiecie, co oznaczają poszczególne kody lub subkody umieszczone w polu nr 12. Waszego prawa jazdy? Są to ograniczenia w korzystaniu z uprawnień przez kierowcę lub informacje dodatkowe na jego temat.

Mogą one dotyczyć konkretnej kategorii prawa jazdy i znajdują się wtedy po jej prawej stronie w tabeli lub obowiązują na wszystkie posiadane przez osobę kategorie prawa jazdy, wtedy odpowiedni kod umieszczony jest wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.

Przyjrzyjmy się więc temu, co oznaczają poszczególne kody i subkody:

1) 01 – wymagana korekta lub ochrona wzroku:

01.01 – okulary,

01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),

01.05 – przepaska na oko,

 

01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe,

01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku;

2) 02 – wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji;

3) 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:

03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,

03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;

4) 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:

10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),

10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów;

5) 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:

15.01 – zmodyfikowany pedał sprzęgła,

15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,

15.03 – sprzęgło automatyczne,

15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;

6) 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:

20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,

20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,

20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,

20.05 – wychylny pedał hamulca,

20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,

20.07 – możliwość efektywnego użycia pedału hamulca z określoną siłą … N (np. 20.07 (300N)),

20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,

20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,

20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,

20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;

7) 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:

25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,

25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,

25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,

25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,

25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),

25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,

25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;

8) 31 – wymagane modyfikacje pedałów:

31.01 – pedały równoległe,

31.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,

31.03 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,

31.04 – wypiętrzona podłoga;

9) 32 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:

32.01 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania jedną ręką,

32.02 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania z użyciem zewnętrznego wspomagania;

10) 33 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania, przyspieszenia i kierowania:

33.01 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania jedną ręką,

33.02 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania dwoma rękami;

11) 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):

35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),

35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane lewą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,

35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane prawą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,

35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;

12) 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:

40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,

40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),

40.06 – wychylne koło kierownicy,

40.09 – kierowanie nożne,

40.11 – gałka na kierownicy,

40.14 – alternatywny układ kierowania obsługiwany jedną ręką (ramieniem),

40.15 – alternatywny układ kierowania obsługiwany rękoma (ramionami);

13) 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek) lub urządzeń widzenia wstecznego:

42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe albo zmodyfikowane urządzenie widzenia wstecznego,

42.03 – dodatkowe wewnętrzne lusterko lub inne urządzenie, pozwalające na obserwację ruchu,

42.05 – lusterko lub inne urządzenie do obserwacji martwych pól;

14) 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:

43.01 – fotel kierowcy podwyższony dla dobrej wysokości obserwacyjnej, w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,

43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,

43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,

43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,

43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,

43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;

15) 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):

44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,

44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,

44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,

44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,

44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej i zachowanie równowagi motocykla podczas zatrzymania i postoju,

44.09 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca ręcznego …. N (np. 44.09 (140N)),

44.10 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca nożnego …. N (np. 44.10 (240N)),

44.11 – zmodyfikowany podnóżek,

44.12 – zmodyfikowany uchwyt kierownicy;

16) 45 – wyłącznie motocykle z wózkiem bocznym;

17) 46 – wyłącznie pojazdy trójkołowe;

18) 47 – ograniczenie do pojazdów mających więcej niż dwa koła, które nie wymagają utrzymywania równowagi przez kierowcę w czasie uruchamiania, zatrzymywania i postoju;

19) 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);

20) 61 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu);

21) 62 – jazda tylko w promieniu … km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu (np. 62.nazwa miasta/regionu albo 62. ……. km);

22) 63 – jazda bez pasażerów;

23) 64 – jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h;

24) 65 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii;

25) 66 – bez prawa ciągnięcia przyczepy;

26) 67 – bez prawa jazdy po autostradach;

27) 68 – zakaz spożywania alkoholu;

28) 69 – jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową zgodnie z normą przenoszącą normę EN 50436;

29) 70 – wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 70.0123456789.NL);

30) 71 – wtórnik prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 71.987654321.HR);

31) 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1);

32) 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);

33) 79 (…) – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą:

79.01 – wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez,

79.02 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM,

79.03 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych,

79.04 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg,

79.05 – motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg,

79.06 – pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg;

34) 80 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu trójkołowego, w wieku poniżej 24 lat;

35) 81 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A, typu motocykl dwukołowy, w wieku poniżej 21 lat;

36) 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;

37) 96 – pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;

38) 97 – nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1);

39) 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;

40) 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;

41) 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;

42) 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;

43) 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;

44) 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;

45) 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia;

46) 110 – posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Litery wykorzystywane razem z kodami od 01 do 44 to:

a – lewo,

b – prawo,

c – ręka,

d – stopa,

e – środek,

f – ramię,

g – kciuk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here